Vostro 5501 Servisní manuál

Přiřazení hesla konfigurace systému

Požadavky

Nové systémové heslo nebo heslo správce lze nastavit pouze v případě, že je stav Nenastaveno.

O této úloze

Nástroj Konfigurace systému otevřete stisknutím tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

Kroky

 1. Na obrazovce Systém BIOS nebo Konfigurace systému vyberte možnost Zabezpečení a stiskněte klávesu Enter.
  Otevře se obrazovka Zabezpečení.
 2. Zvolte možnost Systémové heslo / heslo správce a v poli Zadejte nové heslo vytvořte heslo.
  Nové heslo systému přiřaďte podle následujících pokynů:
  • Heslo smí obsahovat nejvýše 32 znaků.
  • Heslo smí obsahovat čísla od 0 do 9.
  • Povolena jsou pouze malá písmena (velká písmena jsou zakázána).
  • Povoleny jsou pouze následující zvláštní znaky: mezera, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
 3. Vypište systémové heslo, které jste zadali dříve do pole Potvrdit nové heslo a klikněte na možnost OK.
 4. Po stisknutí klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem na uložení změn.
 5. Stisknutím klávesy Y změny uložíte.
  Počítač se restartuje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\