Vostro 5501 Servicehåndbok

Passord

Tabell 1. SikkerhetTabellen beskriver informasjon om sikkerhetskonfigurasjon.
Alternativ Beskrivelse
Adminstrasjonspassord

Brukes til å angi, endre eller slette administratorpassordet.

Registreringene for å angi passord er:

  • Skriv inn det gamle passordet
  • Skriv inn det nye passordet

Trykk på Enter når du taster inn det nye passordet, og trykk deretter på nytt på Enter for å bekrefte det nye passordet.

MERK: Hvis du sletter administratorpassordet, slettes systempassordet (hvis angitt). Administratorpassordet kan også brukes til å slette harddiskpassordet. Du kan derfor ikke angi et administratorpassord hvis det er angitt et systempassord eller harddiskpassord. Administratorpassordet må derfor være angitt først, hvis administratorpassordet må brukes sammen med systempassordet og/eller harddiskpassordet.
Systempassord

Brukestil å angi, endre eller slette systempassordet.

Registreringene for å angi passord er:

  • Skriv inn det gamle passordet
  • Skriv inn det nye passordet

Trykk på Enter når du taster inn det nye passordet og trykk deretter på nytt på Enter for å bekrefte det nye passordet.

Passordkonfigurasjon

Brukes for å konfigurere passordet.

Stor bokstav
Når dette alternativet er aktivert, forsterker dette feltet at passordet må inneholde minst én stor bokstav.
Liten bokstav
Når dette alternativet er aktivert, forsterker dette feltet at passordet må inneholde minst én liten bokstav.
Siffer
Når dette alternativet er aktivert, forsterker dette feltet at passordet må inneholde minst ett tall.
Spesialtegn
Når dette alternativet er aktivert, forsterker dette feltet at passordet må inneholde minst ett spesialtegn.
MERK: Disse alternativene er deaktivert som standard.
Minimum tegn
Definerer antall tegn som er tillatt for passordet. Min = 4
Forbikoble passord

Brukes til å forbikoble systempassordet og det interne harddiskpassordet når det er angitt, når systemet startes på nytt.

Alternativene er:

  • Deaktivert – dette alternativet er aktivert som standard.
  • Forbikoble ved omstart
Passordendringer

Brukes til å endre systempassordet og harddiskpassordet uten at du trenger administratorpassordet.

Aktiver endring av andre passord enn administratorpassord– dette alternativet er deaktivert som standard.

Utlåsing med administratoroppsett

Gjør at administratoren kan kontrollere hvordan brukeren får tilgang til BIOS-konfigurasjonen.

Aktiver utlåsing ved konfigurasjon av administrator– dette alternativet er deaktivert som standard.

MERK:
  • Hvis administratorpassordet er angitt og Aktiver utlåsing ved konfigurasjon av administratorer aktivert, kan du ikke se BIOS-konfigurasjonen (ved hjelp av F2 eller F12) uten administratorpassordet.
  • Hvis administratorpassordet er angitt og Aktiver utlåsing ved konfigurasjon av administratorer deaktivert, kan du angi BIOS-konfigurasjonen og elementene som vises i låst modus.
Utlåsing med hovedpassord

Brukes til å deaktivere støtte for hovedpassord.

Aktiver låsing med hovedpassord– dette alternativet er deaktivert som standard.

MERK: Harddiskpassordet må slettes før du endrer innstillingen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\