Vostro 5501 Servisná príručka

Po dokončení práce v počítači

O tejto úlohe

Po výmene ktorejkoľvek súčasti pred zapnutím počítača vždy skontrolujte, či ste pripojili všetky externé zariadenia, karty a káble.

Kroky

  1. Ak treba, pripojte k počítaču telefónne alebo sieťové káble.
    UPOZORNENIE: Pred zapojením sieťového kábla najskôr zapojte kábel do sieťového zariadenia, až potom ho pripojte k počítaču.
  2. Potom pripojte počítač a všetky pripojené zariadenia k elektrickým zásuvkám.
  3. Zapnite počítač.
  4. Ak treba, spustite program diagnostiky SupportAssist a skontrolujte, či počítač funguje správne.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\