Vostro 5501 Servisní manuál

Po manipulaci uvnitř počítače

O této úloze

Po dokončení montáže se ujistěte, že jsou připojena všechna externí zařízení, karty a kabely. Učiňte tak dříve, než zapnete počítač.

Kroky

  1. Připojte k počítači všechny telefonní nebo síťové kabely.
    POZOR: Chcete-li připojit síťový kabel, nejprve připojte kabel do síťového zařízení a teprve poté do počítače.
  2. Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.
  3. Zapněte počítač.
  4. Podle potřeby spusťte nástroj Diagnostika SupportAssist a ověřte, zda počítač pracuje správně.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\