Vostro 5501 Servisni priručnik

Montiranje poklopca osnove

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija poklopca osnove i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Postavljanje poklopca osnove na sklop oslonca za dlan i tastature

Zatezanje zavrtanja

Koraci

  1. Postavite poklopac osnove na sklop oslonca za dlan i tastature i pritisnite poklopac osnove u ležište.
  2. Zategnite dva neispadajuća zavrtnja (M2x8) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
  3. Postavite sedam zavrtanja (M2x4) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\