Vostro 5501 Servisni priručnik

Pokretanje SupportAssist dijagnostike

Koraci

  1. Uključite računar.
  2. Dok se sistem računara pokreće, pritisnite taster F12 kada se pojavi Dell logotip.
  3. Na ekranu za podizanje sistema izaberite opciju Dijagnostika.
  4. Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu da biste otišli na listu stranica.
    Navedene su otkrivene stavke.
  5. Izaberite uređaj iz levog klastera da biste pokrenuli dijagnostički test na određenom uređaju.
  6. Ako postoje bilo kakvi problemi prikazaće se kodovi grešaka.
    Zabeležite kôd greške i broj potvrde i obavestite kompaniju Dell.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\