Vostro 5501 Servisni priručnik

Ponašanje pre pokretanja sistema

Tabela 1. Ponašanje pre pokretanja sistemaU ovoj tabeli su opisane opcije ponašanja pre pokretanja sistema.
Opcija Opis
Adapter Warnings

Ova opcija prikazuje poruke upozorenja tokom pokretanja sistema kad se otkriju adapteri sa malim kapacitetom napajanja.

 • Omogući upozorenja za adapter – podrazumevano je omogućeno
Warnings and Errors

Ova opcija omogućava da se postupak pokretanja sistema samo pauzira ako se otkriju upozorenja ili greške umesto da se zaustavi, zatraži odziv i sačeka korisnički unos. Ova funkcija je korisna za daljinsko upravljanje sistemom.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Upit pri upozorenjima i greškama – podrazumevano omogućeno
 • Continue on Warnings (Nastavak posle upozorenja)
 • Continue on Warnings and Errors (Nastavak posle upozorenja i grešaka)
NAPOMENA: Greške koje su kritične za funkcionisanje hardvera sistema uvek će zaustaviti sistem.
USB-C Warnings

Ova opcija omogućava ili onemogućava poruke upozorenja bazne stanice.

Omogući poruke upozorenja bazne stanice – podrazumevano omogućeno.

Fastboot

Ova opcija omogućava konfiguraciju brzine procesa UEFI pokretanja.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Minimal (Minimalno)
 • Detaljno – podrazumevano omogućeno
 • Auto (Automatski)
Extend BIOS POST Time

Ova opcija omogućava konfiguraciju vremena učitavanja BIOS POST procedure.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • 0 sekundi – podrazumevano omogućeno.
 • 5 seconds
 • 10 seconds (10 sekundi)
Mouse/Touchpad

Ova opcija definiše način na koji sistem obrađuje podatke miša i table osetljive na dodir.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Serial Mouse (Serijski miš)
 • PS/2 Mouse (PS/2 za miša)
 • Tabla osetljiva na dodir i PS/2 miš – podrazumevano omogućeno.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\