Vostro 5501 Servisni priručnik

Ponovno postavljanje termalnog podupirača

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Slika pruža vizuelnu reprezentaciju načina na koji se postavlja termalni podupirač.

Ponovno postavljanje termalnog podupirača

Koraci

  1. Postavite termalni podupirač koristeći klinove za poravnanje.
  2. Ponovo postavite dva zavrtnja (M1,6x2) da biste pričvrstili termalni podupirač.
  3. U zavisnosti od tipa poluprovodničkog diska (M.2 2230/M.2 2280), poravnajte i ubacite nosač SSD diska u slot za nosač.
  4. Postavite poluprovodnički disk.

Sledeći koraci

  1. Postavite SSD-2.
  2. Povežite bateriju.
  3. Postavite poklopac osnove.
  4. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\