Vostro 5501 Servisná príručka

Ponuka spúšťania systému

Po zobrazení loga Dell stlačte kláves <F12>, aby sa jednorazovo zobrazila ponuka spúšťania systému so zoznamom zariadení, z ktorých možno systém spustiť. V tejto ponuke nájdete aj možnosti diagnostiky a nastavenia systému BIOS. Zariadenia uvedené v ponuke spúšťania závisia od dostupných spúšťacích zariadení v systéme. Táto ponuka je užitočná, ak potrebujete zaviesť systém z konkrétneho zariadenia alebo spustiť diagnostiku systému. Použitím ponuky spúšťania sa nevykonajú žiadne zmeny v poradí spúšťania uloženom v systéme BIOS.
Máte tieto možnosti:
 • Spúšťacie zariadenia UEFI:
  • Správca spúšťania systému Windows
  • Pevný disk s podporou rozhrania UEFI
  • NIC na doske (IPV4)
  • NIC na doske (IPV6)
 • Úlohy pred spustením:
  • Nastavenie systému BIOS
  • Diagnostika
  • Aktualizácia systému BIOS
  • Obnovenie operačného systému SupportAssist
  • Aktualizácia flash systému BIOS – vzdialene
  • Konfigurácia zariadenia

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\