Vostro 5501 Servisni priručnik

Nakon rada u unutrašnjosti računara

Više o ovom zadatku

Kad završite bilo koju proceduru zamene, a pre nego što uključite računar, uverite se da su svi eksterni uređaji, kartice i kablovi povezani.

Koraci

  1. Povežite bilo koje telefonske ili mrežne kablove na računar.
    OPREZ: Za povezivanje mrežnog kabla, prvo priključite kabl na mrežni uređaj, a zatim ga priključite na računar.
  2. Priključite računar i sve priključene uređaje na odgovarajuće električne utičnice.
  3. Uključite računar.
  4. Ako je potrebno, proverite da li računar radi ispravno pokretanjem programa SupportAssist dijagnostika.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\