Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Posodabljanje BIOS-a v sistemih z omogočeno funkcijo BitLocker

PREVIDNO: Če pred posodabljanjem BIOS-a funkcija BitLocker ni ustavljena, sistem ob naslednjem vnovičnem zagonu ne bo prepoznal ključa BitLocker. Nato boste pozvani, da za nadaljevanje vnesete ključ za obnovitev, in sistem bo to zahteval ob vsakem vnovičnem zagonu. Če ključ za obnovitev ni znan, lahko pride do izgube podatkov ali nepotrebne vnovične namestitve operacijskega sistema. Dodatne informacije o tej temi najdete v članku zbirke znanja: Updating the BIOS on Dell Systems With BitLocker Enabled (Posodabljanje BIOS-a v sistemih Dell z omogočeno funkcijo BitLocker)https://www.dell.com/support/article/sln153694

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\