Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje dugmeta za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Postavljanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

Koraci

 1. Pomoću stubića za poravnanje postavite dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta na sklop oslonca za dlan i tastature.
 2. Postavite zavrtanj (M1,6x2) koji učvršćuje dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta za sklop oslonca za dlan i tastature.
 3. Priključite kabl čitača otiska prsta u konektor na sklopu oslonca za dlan i tastature.
 4. Zalepite lepljivu traku.
 5. Postavite nosač čitača otiska prsta i ponovo postavite zavrtanj (M2x3).

Sledeći koraci

 1. Postavite U/I ploču.
 2. Postavite ventilator sistema.
 3. Postavite WLAN karticu.
 4. Postavite bateriju.
 5. Postavite poklopac osnove.
 6. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\