Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje M.2 2230 poluprovodničkog diska - SSD-1

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

NAPOMENA: I slot 1 i slot 2 podržavaju M.2 2230 i M.2 2280 SSD.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija nosača poluprovodničkog diska, kao i vizuelna reprezentacija procedure poravnanja nosača da bi se postavio M.2 2230 poluprovodnički disk iz SSD slota 1:

Postavljanje M.2 2230 poluprovodničkog diska - SSD-1

Koraci

  1. Poravnajte nosač poluprovodničkog diska da biste postavili M.2 2230 poluprovodnički disk.
  2. Ponovo postavite zavrtanj (M2x3) da biste učvrstili modul poluprovodničkog diska za sklop oslonca za dlan i tastature.

Sledeći koraci

  1. Povežite bateriju.
  2. Postavite poklopac osnove.
  3. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\