Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje matične ploče

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija matične ploče, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog postavljanja.

Postavljanje matične ploče

Postavljanje matične ploče

Koraci

 1. Gurnite portove na matičnoj ploči u slotove na sklopu oslonca za dlan i tastature i poravnajte otvore za zavrtnje na matičnoj ploči sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
 2. Postavite dva zavrtnja (M2x2) kojima je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.
 3. Spustite zglob i ponovo postavite tri zavrtnja (M2,5x3,5).
 4. Povežite kabl ventilatora sa konektorom na matičnoj ploči.
 5. Povežite U/I kabl sa konektorom na matičnoj ploči i zatvorite rezu.
 6. Zalepite traku kojom je U/I kabl pričvršćen za matičnu ploču.
 7. Povežite kabl ekrana sa konektorom na matičnoj ploči.
 8. Povežite kabl porta za DC ulaz sa konektorom na matičnoj ploči.
 9. Postavite nosač USB porta tipa C.
 10. Postavite dva zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju nosač USB porta tipa C za matičnu ploču.
 11. Povežite kabl zvučnika na matičnu ploču.
 12. Povežite kabl table osetljive na dodir sa matičnom pločom i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.
 13. Povežite kabl tastature sa matičnom pločom i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.

Sledeći koraci

 1. Postavite sklop ekrana.
 2. Postavite memorijski modul.
 3. Postavite rashladni element.
 4. Postavite ventilator sistema.
 5. Postavite WLAN karticu.
 6. Postavite SSD-1 (M.2 2280 poluprovodnički disk ili M.2 2230 poluprovodnički disk).
 7. Postavite SSD-2 (M.2 2230 poluprovodnički disk).
 8. Postavite bateriju.
 9. Postavite poklopac osnove.
 10. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\