Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje memorijskih modula

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija memorijskog modula, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Postavljanje memorijskih modula

Koraci

  1. Podignite mylar traku i poravnajte zarez na memorijskom modulu sa držačem na slotu memorijskog modula.
  2. Pod uglom jako gurnite memorijski modul u slot.
  3. Pritisnite memorijski modul na dole tako da klikne u ležištu.
    NAPOMENA: Ako ne čujete klik, uklonite memorijski modul i ponovo ga instalirajte.

Sledeći koraci

  1. Povežite bateriju.
  2. Postavite poklopac osnove.
  3. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\