Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje nosača SSD-1 diska

Preduslovi

  1. Sledite proceduru u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
  2. Uklonite poklopac osnove.
  3. Uklonite bateriju.
  4. Uklonite M.2 2280 SSD ili M.2 2230 SSD.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija nosača SSD diska i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Postavljanje nosača SSD-1 diska

Koraci

  1. Izvucite i uklonite nosač SSD diska iz slota za nosač.
  2. U zavisnosti od tipa poluprovodničkog diska (M.2 2230/M.2 2280), poravnajte i ubacite nosač SSD diska u slot za nosač.
  3. Postavite poluprovodnički disk.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\