Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje porta za DC ulaz

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija porta za DC ulaz, kao i vizuelna reprezentacija procedure njegovog postavljanja.

Postavljanje porta za DC ulaz

Koraci

  1. Pronađite port za DC ulaz na laptopu.
  2. Ponovo postavite zavrtanj (M2x3) i povežite kabl DC ulaza sa matičnom pločom.
  3. Pričvrstite lepljivu traku i prozirnu nalepnicu.
  4. Spustite metalni zglob i poravnajte otvore za zavrtnje sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči.
  5. Postavite tri (M2,5x3,5) zavrtnja i pričvrstite metalni zglob za poklopac da biste pokrili konektor ekrana.

Sledeći koraci

  1. Postavite bateriju.
  2. Postavite poklopac osnove.
  3. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\