Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje sklopa oslonca za dlan i tastature

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija sklopa oslonca za dlan i tastature, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Sklop oslonca za dlan i tastature

Koraci

Postavite sklop oslonca za dlan i tastature na ravnu površinu.

Sledeći koraci

 1. Postavite matičnu ploču.
 2. Postavite tablu osetljivu na dodir.
 3. Postavite DC ulazni port.
 4. Postavite dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta.
 5. Postavite U/I ploču.
 6. Postavite sklop ekrana.
 7. Postavite zvučnike.
 8. Postavite rashladni element.
 9. Postavite ventilator sistema.
 10. Postavite SSD-1 (M.2 2280 ili M.2 2230).
 11. Postavite SSD-2 karticu.
 12. Postavite memorijske module.
 13. Postavite dugmastu bateriju.
 14. Postavite WLAN karticu.
 15. Postavite bateriju.
 16. Postavite poklopac osnove.
 17. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\