Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje table osetljive na dodir

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija komponente i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Postavljanje table osetljive na dodir

Koraci

 1. Poravnajte i postavite tablu osetljivu na dodir u slot na sklopu oslonca za dlan i tastature.
 2. Postavite dva zavrtnja (M2x2) duž nosača da biste pričvrstili tablu osetljivu na dodir za sklop oslonca za dlan i tastature.
 3. Gurnite kabl table osetljive na dodir u odgovarajući konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.
 4. Ponovo zalepite lepljivu traku na nosač table osetljive na dodir.
 5. Poravnajte i postavite nosač table osetljive na dodir u slot na sklopu oslonca za dlan i tastature.
 6. Postavite tri zavrtnja (M 1,6x2) kojima je nosač table osetljive na dodir pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
 7. Provucite audio kabl i ponovo postavite lepljivu traku.

Sledeći koraci

 1. Postavite zvučnike.
 2. Postavite bateriju.
 3. Postavite poklopac osnove.
 4. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\