Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje U/I ploče

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija U/I ploče i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Postavljanje U/I ploče

Koraci

 1. Postavite U/I ploču na sklop oslonca za dlan i tastature.
 2. Poravnajte otvore za zavrtnje na U/I ploči sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
 3. Postavite četiri zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju U/I ploču za sklop oslonca za dlan i tastature.
 4. Povežite kabl čitača otiska prsta sa U/I pločom i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.
 5. Pričvrstite dugmastu bateriju u slot na sklopu oslonca za dlan i povežite kabl dugmaste baterije.
 6. Provucite U/I kabl ispod ventilatora sistema pomoću lepljive trake.
 7. Povežite kabl U/I ploče sa U/I pločom i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.
 8. Spustite levi zglob i ponovo postavite tri zavrtnja (M2,5x3,5).
 9. Vratite poklopac mylar trake.

Sledeći koraci

 1. Postavite ventilator sistema.
 2. Postavite bateriju.
 3. Postavite poklopac osnove.
 4. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\