Vostro 5501 Servisni priručnik

Pre rada u unutrašnjosti računara

Više o ovom zadatku

Da biste izbegli oštećenje računara, prođite kroz sledeće korake pre nego što počnete sa radom u unutrašnjosti računara.

Koraci

  1. Obavezno poštujte Bezbednosna uputstva.
  2. Pobrinite se da je vaša radna površina ravna i čista kako biste spriječili da se poklopac računara izgrebe.
  3. Isključite računar.
  4. Odspojite sve mrežne kablove sa računara.
    OPREZ: Da biste odspojili mrežni kabl, prvo isključite kabl iz računara a zatim isključite kabl iz mrežnog uređaja.
  5. Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
  6. Pritisnite i zadržite taster za napajanje dok je računar isključen da biste uzemljili matičnu ploču.
    NAPOMENA: Da biste izbegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se pomoću trake za uzemljenje ili povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu dok istovremeno dodirujete konektor na zadnjem delu računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\