Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

O tem opravilu

Pred posegom v notranjost računalnika uporabite naslednji postopek, da se izognete poškodbam računalnika.

Koraki

  1. Upoštevajte napotke v poglavju Varnostna navodila.
  2. Delovna površina mora biti ravna in čista, da preprečite nastanek prask na pokrovu računalnika.
  3. Izklopite računalnik.
  4. Iz računalnika odklopite vse omrežne kable.
    PREVIDNO: Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.
  5. Računalnik in vse priključene naprave izključite naprave iz električnih vtičnic.
  6. Medtem ko je računalnik izklopljen, pridržite gumb za vklop, da ozemljite sistemsko ploščo.
    OPOMBA: Elektrostatično razelektritev preprečite tako, da se ozemljite z uporabo traku za ozemljitev ali občasno dotaknete nepobarvane kovinske površine, medtem ko se hkrati dotaknete priključka na hrbtni strani računalnika.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\