Vostro 5501 Servisní manuál

Sekvence spuštění

Funkce Boot Sequence nabízí rychlý a pohodlný způsob, jak obejít pořadí spouštění definované v konfiguraci systému a spustit systém přímo z určitého zařízení (např. optická jednotka nebo pevný disk). Během testu POST (Power-on Self Test), jakmile se zobrazí logo Dell, můžete:
 • Otevřít nabídku System Setup stisknutím klávesy F2.
 • Otevřít jednorázovou nabídku spuštění systému stisknutím klávesy F12.

Jednorázová nabídka zavádění systému obsahuje zařízení, ze kterých můžete spustit počítač, a možnost diagnostiky. Možnosti nabídky zavádění jsou následující:

 • Removable Drive (Vyjímatelný disk) (je-li k dispozici)
 • STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)
  POZNÁMKA: XXXX představuje číslo jednotky SATA.
 • Optical Drive (Optická jednotka) (je-li k dispozici)
 • Pevný disk SATA (je-li k dispozici)
 • Diagnostika
  POZNÁMKA: Po výběru možnosti Diagnostika se zobrazí obrazovka Diagnostika SupportAssist.

Na obrazovce se sekvencí spuštění jsou k dispozici také možnosti přístupu na obrazovku nástroje Nastavení systému.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\