Vostro 5501 Servisná príručka

Sekvencia spúšťania

Možnosť Sekvencia spúšťania umožňuje ignorovať poradie spúšťacích zariadení nastavené v systéme BIOS a spúšťať systém z konkrétneho zariadenia (napríklad z optickej jednotky alebo pevného disku). Počas testu POST (Power-on Self Test), keď sa zobrazí logo Dell, môžete:
 • Spustite program Nastavenie systému stlačením klávesu F2
 • otvoriť ponuku na jednorazové zavedenie systému stlačením klávesu F12.

Ponuka na jednorazové spustenie systému zobrazí zariadenia, z ktorých je možné spustiť systém, a možnosť diagnostiky. Možnosti ponuky spúšťania systému sú:

 • Vymeniteľná jednotka (ak je k dispozícii)
 • Jednotka STXXXX
  POZNÁMKA: XXXX označuje číslo jednotky SATA.
 • Optická jednotka (ak je k dispozícii)
 • Pevný disk SATA (ak je k dispozícii)
 • Diagnostika
  POZNÁMKA: Keď vyberiete možnosť Diagnostika, zobrazí sa obrazovka Diagnostika SupportAssist.

Obrazovka s postupnosťou spúšťania systému zobrazí aj možnosť prístupu k obrazovke programu Nastavenie systému.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\