Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn I/O-kortet

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av I/O-kortet, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette det inn.

Sette inn I/O-kortet

Trinn

 1. Sett I/O-kortet på håndleddstøtten og tastaturenheten.
 2. Juster skruehullene på I/O-kortet etter skruehullene på håndleddstøtten og tastaturenheten.
 3. Fest de fire (M2x2)-skruene som fester I/O-kortet til håndleddstøtten og tastaturenheten.
 4. Koble fingeravtrykkleserkabelen til I/O-kortet, og lukk låsen som fester kabelen.
 5. Fest knappcellebatteriet til sporet på håndleddstøtten, og koble til knappcellebatteriet.
 6. Før I/O-kabelen under systemviften ved hjelp av selvklebende tape.
 7. Koble I/O-kortkabelen til I/O-kortet, og lukk låsen som fester kabelen.
 8. Senk venstre hengsel, og fest de tre (M2.5x3.5)-skruene.
 9. Sett Mylar-dekslet tilbake.

Neste trinn

 1. Sett inn systemviften.
 2. Sett inn batteriet.
 3. Sett på basedekslet.
 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\