Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn knappcellebatteriet

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av knappcellebatteriet, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette det inn.

Sette inn knappcellebatteriet

Trinn

  1. Fest knappcellebatteriet til sporet på håndleddstøtten og tastaturenheten.
  2. Før kabelen for knappcellebatteriet som vist, og koble den til I/O-kortet.

Neste trinn

  1. Sett inn batteriet.
  2. Sett på basedekslet.
  3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\