Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn M.2 2230 SSD-disken – SSD-2

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

MERK: Både spor 1 og 2 støtter M.2 2230 og M.2 2280 SSD.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av SSD-diskbraketten, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å justere braketten slik at den passer til M.2 2230 SSD-disken fra spor 2.

Sette inn M.2 2230 SSD-disken – SSD-2

Trinn

  1. Juster SSD-diskbraketten slik at den passer til M.2 2230 SSD-disken.
  2. Fest den ene (M2x3)-skruen som fester for SSD-diskmodulen til håndleddstøtten og tastaturenheten.

Neste trinn

  1. Koble til batteriet.
  2. Sett på basedekslet.
  3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\