Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn minnemodulene

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av minnemodulen, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette den inn.

Sette inn minnemodulene

Trinn

  1. Løft Mylar-tapen, og juster hakket på minnemodulen etter tappen på minnemodulsporet.
  2. Skyv minnemodulen bestemt i vinkel inn i sporet
  3. Trykk minnebrikken ned helty til den låse spå plass med et klikk.
    MERK: Hvis du ikke hører et klikk, må du ta ut minnemodulen og sette den inn på nytt.

Neste trinn

  1. Koble til batteriet.
  2. Sett på basedekslet.
  3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\