Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn skjermenheten

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av komponenten, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette den inn.

Sette inn skjermenheten

Sette inn skjermenheten

Trinn

  1. Plasser skjermenheten på en ren og jevn flate.
  2. Juster og sett håndleddstøtten og tastaturenheten på skjermenheten.
  3. Lukk skjermhengslene ved hjelp av justeringsstolpene.
  4. Fest de tre (M2.5x3.5)-skruene som fester venstre skjermhengsel til hovedkortet.
  5. Fest de tre (M2.5x3.5)-skruene som fester høyre skjermhengsel til hovedkortet.
  6. Koble skjermkabelen til kontakten på hovedkortet, og fest tapen til hovedkortet.

Neste trinn

  1. Sett inn WLAN-kortet.
  2. Sett inn batteriet.
  3. Sett på basedekslet.
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\