Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn strøminngangsporten

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av strøminngangsporten, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette den inn.

Sette inn strøminngangsporten

Trinn

  1. Finn strøminngangsporten på den bærbare PC-en.
  2. Fest den ene (M2x3)-skruen, og koble strøminngangskabelen til hovedkortet.
  3. Fest den selvklebende tapen og det gjennomsiktige klistremerket.
  4. Senk metallhengselen, og juster skruehullene på hovedkortet.
  5. Fest de tre (M2.5x3.5)-skruene, og fest metallhengselen som dekker skjermkontakten.

Neste trinn

  1. Sett inn batteriet.
  2. Sett på basedekslet.
  3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\