Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn styreplaten

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av komponenten, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette den inn.

Sette inn styreplaten

Trinn

 1. Juster og sett styreplaten inn i sporet på håndleddstøtten og tastaturenheten.
 2. Fest de to (M2x2)-skruene sammen med braketten som fester styreplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten.
 3. Skyv styreplatekabelen til kontakten på hovedkortet, og lukk låsen som fester kabelen.
 4. Fest den selvklebende tapen tilbake på styreplatebraketten.
 5. Juster og sett styreplatebraketten inn i sporet på håndleddstøtten og tastaturenheten.
 6. Fest (M1.6x2)-skruene som fester styreplatebraketten til håndleddstøtten og tastaturenheten.
 7. Før lydkabelen, og fest den selvklebende tapen.

Neste trinn

 1. Sett inn høyttalerne
 2. Sett inn batteriet.
 3. Sett på basedekslet.
 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\