Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn varmeavlederen – UMA

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av varmeavlederen, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette den inn.

Sett inn varmeavlederen, og stram festeskruene

Trinn

  1. Sett varmeavlederen på hovedkortet, og juster skruehullene på varmeavlederen etter skruehullene på hovedkortet.
  2. Stram i rekkefølge, (angitt på varmeavlederen), de fire (M2x3)-festeskruene som fester varmeavlederen til hovedkortet.

Neste trinn

  1. Sett inn systemviften.
  2. Sett inn batteriet.
  3. Sett på basedekslet.
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\