Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn varmestøttebraketten

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren gir en visuell fremstilling av hvordan du setter inn varmestøttebraketten.

Sette inn varmebraketten

Trinn

  1. Sett inn varmestøttebraketten ved hjelp av justeringsstolpene.
  2. Fest de to (M1.6x2)-skruene for å stramme varmestøttebraketten.
  3. Juster, og sett støttebraketten for SSD inn i sporet for støttebraketten, avhengig av type SSD-disk (M.2 2230/ M.2 2280).
  4. Sett inn SSD-disken.

Neste trinn

  1. Sett inn SSD-2.
  2. Koble til batteriet.
  3. Sett på basedekslet.
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\