Vostro 5501 Servicehåndbok

Sikkerhet

Tabell 1. SikkerhetTabellen beskriver informasjon om sikkerhetskonfigurasjon.
Alternativ Beskrivelse
TPM 2.0-sikkerhet

Brukes til å aktivere eller deaktivere Trusted Platform Module (TPM).

Alternativene er:

 • TPM 2.0-sikkerhet på– dette alternativet er aktivert som standard.
 • PPI Bypass for aktiverte kommandoer
 • PPI Bypass for Disable Commands (PPI Bypass for deaktiverte kommandoer)
 • PPI-forbikobling for å slette kommando
 • Attestasjon aktivert – dette alternativet er aktivert som standard.
 • Bare Fn-tast – dette alternativet er aktivert som standard.
 • SHA-256 – dette alternativet er aktivert som standard.
 • Clear (Tøm)
 • TPM-tilstand– dette alternativet er aktivert som standard.
Intel Software Guard Extensions

Gir et sikkert miljø for å kjøre kode eller lagre sensitiv informasjon i konteksten til hovedoperativsystemet, og angir reserverteminnestørrelse for Enclave.

Intel SGX

Alternativene er:

 • Deaktivert
 • Aktivert
 • Programvarekontrollert– dette alternativet er aktivert som standard.
Sikkerhetsbegrensning for SMM

Brukes til å aktivere eller deaktivere ytterligere begrensning for UEFI SMM

Sikkerhetsbegrensning for SMM– dette alternativet er aktivert som standard.

Datafjerning ved neste oppstart

Gjør at BIOS setter datafjerningssyklusen for lagringsenhetene som er koblet til tilleggskortet i kø ved neste omstart.

Start datasfjerning– dette alternativet er deaktivert som standard.

MERK: Secure Wipe Operation sletter informasjon på en slik måte at den ikke kan rekonstrueres.
Absolutt Dette feltet brukes til å aktivere, deaktivere eller deaktivere permanent BIOS-modulgrensesnittet for Absolute Persistence Module-service fra Absolute Software (ekstrautstyr).

Alternativene er:

 • Aktive Absolute– dette alternativet er aktivert som standard.
 • Deaktiver Absolute
 • Deaktiver permanent Absolute
Sikkerhet for UEFI-oppstartsbane

Brukes til å kontrollere om systemet ber brukeren angi administratorpassordet (hvis angitt) ved oppstart av en UEFI-oppstartsbane fra F12-oppstartsmenyen.

Alternativene er:

 • Aldri
 • Alltid
 • Alltid, bortsett fra intern HDD– dette alternativet er aktivert som standard.
 • Alltid, bortsett fra intern HDD og PXE

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\