Vostro 5501 Servisná príručka

Spätná montáž opornej konzoly disku SSD-1

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.
  4. Demontujte disk SSD M.2 2280 alebo SSD M.2 2230.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie opornej konzoly disku SSD v počítači, ako aj vizuálny návod na jej výmenu.

Spätná montáž opornej konzoly disku SSD-1

Kroky

  1. Vysuňte a vyberte opornú konzolu disku SSD z miesta na opornú konzolu.
  2. V závislosti od typu disku SSD (M.2 2230/M.2 2280) vložte opornú konzolu disku SSD na miesto.
  3. Namontujte disk SSD.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\