Vostro 5501 Servisná príručka

Spätná montáž opornej konzoly disku SSD na ochranu pred prehrievaním

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornený vizuálny návod na montáž opornej konzoly na ochranu pred prehrievaním.

Spätná montáž konzoly na ochranu pred prehrievaním

Kroky

  1. Pomocou zarovnávacích kolíkov položte opornú konzolu na ochranu pred prehrievaním na miesto.
  2. Zaskrutkujte dve skrutky (M1,6 x 2), ktoré pripevňujú opornú konzolu na ochranu pred prehrievaním.
  3. V závislosti od typu disku SSD (M.2 2230/M.2 2280) vložte opornú konzolu disku SSD na miesto.
  4. Namontujte disk SSD.

Ďalšie kroky

  1. Namontujte disk SSD-2.
  2. Pripojte batériu.
  3. Vložte spodný kryt.
  4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\