Vostro 5501 Servisní manuál

Nasazení spodního krytu

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění spodního krytu a vizuálně ukazuje postup montáže.

Položte spodní kryt na sestavu opěrky pro dlaň a klávesnice.

Utáhněte šrouby.

Kroky

  1. Umístěte spodní kryt na sestavu opěrky pro dlaň a klávesnice a zaklapněte jej na místo.
  2. Zašroubujte dva přídržné šrouby (M2x8), jimiž je spodní kryt připevněn k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  3. Zašroubujte sedm šroubů (M2x4), jimiž je spodní kryt připevněn k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.

Další kroky

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\