Vostro 5501 Servisní manuál

Sejmutí spodního krytu

Požadavky

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění spodního krytu a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Sejmutí spodního krytu

Sejmutí spodního krytu

Kroky

  1. Vyšroubujte sedm šroubů (M2x4), jimiž je spodní kryt připevněn k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  2. Vyšroubujte dva přídržné šrouby (M2x8), jimiž je spodní kryt připevněn k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  3. Uvolněte spodní kryt počínaje zanořenou částí v oblasti pantu, postupujte podle „vodicí linky“ naznačené v obrázku a vyjměte spodní kryt.
  4. Zvedněte kryt základny ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\