Vostro 5501 Servisná príručka

Správa napájania

Tabuľka 1. Správa napájaniaV tejto tabuľke uvádzame možnosti správy napájania.
Možnosti Popis
Konfigurácia batérie

Umožňuje nastaviť, aby počítač počas doby s najvyššou spotrebou energie využíval energiu z batérie.

Máte tieto možnosti:
 • Adaptívne – toto je predvolené nastavenie.
 • Štandardné
 • ExpressCharge
 • Primárne napájanie zo siete
 • Vlastné
POZNÁMKA: Ak je vybratá možnosť Vlastné nabíjanie, môžete nakonfigurovať aj položky Začiatok vlastného nabíjania a Koniec vlastného nabíjania.
Rozšírená konfigurácia

Táto možnosť umožňuje dosiahnuť čo najlepší stav batérie.

Možnosť Povoliť režim Advanced Battery Charge je predvolene zakázaná.

POZNÁMKA: Používateľ môže nabíjať batériu pomocou funkcie Začiatok dňa a Pracovné obdobie.

Možnosť Pracovné obdobie je predvolene zakázaná.

Ak chcete, aby sa batéria nabila rýchlejšie, použite funkciu ExpressCharge.

Posun času s najvyššou spotrebou energie

Umožňuje nastaviť, aby počítač počas doby s najvyššou spotrebou energie využíval energiu z batérie.

Posun času s najvyššou spotrebou energie – táto možnosť je predvolene zakázaná.

POZNÁMKA: Používateľ má tieto možnosti:
 • V poli Úroveň batérie môže nastaviť úroveň batérie – min = 15, max = 100
 • Pomocou polí Začiatok posunu času s najvyššou spotrebou energie, Koniec posunu času s najvyššou spotrebou energie a Začiatok nabíjania posunu času s najvyššou spotrebou energie môže zabrániť napájaniu z elektrickej siete v nastavených časoch počas dňa.
Správa chladenia

Umožňuje nastaviť výkon systému, hlučnosť a teplotu, čomu bude prispôsobená intenzita chladenia ventilátormi a termoregulácie procesora.

Máte tieto možnosti:
 • Optimalizované – predvolene povolená hodnota
 • Chladný
 • Tichý
 • Ultra výkon
Podpora prebudenia prostredníctvom USB
Povoliť podporu prebudenia prostredníctvom USB
Umožňuje povoliť, aby zariadenia USB mohli prebúdzať systém z pohotovostného režimu.

Možnosť Enable USB Wake Support je predvolene zakázaná.

Budenie na dokovacej stanici Dell s portom USB-C
Umožňuje povoliť, aby dokovacie stanice Dell s rozhraním USB-C mohli prebúdzať počítač z pohotovostného režimu.

Možnosť Prebudiť po pripojení k dokovacej stanici Dell s rozhraním USB-C je predvolene povolená.

POZNÁMKA: Tieto funkcie sú aktívne len vtedy, keď je k počítaču pripojený napájací adaptér. Ak pred prechodom do pohotovostného režimu odpojíte napájací adaptér, systém zastaví kvôli šetreniu energie batérie napájanie všetkých portov USB.
Blokovanie spánku

Táto možnosť umožňuje zablokovať prechod do stavu spánku (S3) v prostredí operačného systému. Možnosť Blokovanie spánku je predvolene zakázaná.

POZNÁMKA: Keď je možnosť Blokovanie spánku povolená, počítač nebude môcť prejsť do režimu spánku. Technológia Intel Rapid Start sa vypne automaticky a v poli Operating System Power sa nebude zobrazovať nič, ak bola nakonfigurovaná hodnota Spánok.
Spínač veka displeja

Umožňuje zakázať používanie spínača veka displeja.

Máte tieto možnosti:
 • Povoliť spínač veka – toto je predvolené nastavenie.
 • Zapnutie otvorením veka – toto je predvolené nastavenie.
Technológia Intel Speed Shift

Umožňuje povoliť alebo zakázať technológiu Intel Speed Shift. Možnosť Technológia Intel Speed Shift je predvolene povolená. Ak túto možnosť povolíte, umožníte operačnému systému automaticky zvoliť požadovaný výkon procesora podľa zaťaženia.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\