Vostro 5501 Servisná príručka

Správa systému

Tabuľka 1. Správa systémuV tejto tabuľke uvádzame možnosti správy systému.
Možnosti Popis
Servisný tag

Zobrazí servisný tag počítača.

Inventárny štítok

Inventárne číslo je 64-miestny kód, ktorý slúži správcom IT na identifikáciu zariadenia. Raz zadané inventárne číslo sa už nedá zmeniť.

Správanie pri napájaní zo siete

Umožňuje povoliť alebo zakázať automatické zapnutie počítača, pokiaľ je pripojený napájací adaptér.

Prebudiť po pripojení k sieti

Táto možnosť je v predvolenom nastavení zakázaná.

Čas automatického zapnutia

Umožňuje povoliť, aby sa systém automaticky zapol v nastavených dňoch, resp. časoch.

Máte tieto možnosti:
  • Zakázané – táto možnosť je predvolene zakázaná.
  • Každý deň
  • Dni počas týždňa
  • Zvolené dni

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\