Vostro 5501 Servisná príručka

Správanie pred spustením

Tabuľka 1. Správanie pred spustenímV tejto tabuľke uvádzame možnosti správania systému BIOS pred spustením operačného systému.
Možnosti Popis
Výstrahy adaptéra

Slúži na zobrazovanie výstražných hlásení počas spúšťania systému, ak sú rozpoznané adaptéry s nízkou kapacitou napájania.

 • Povoliť výstrahy adaptéra – predvolené nastavenie
Upozornenia a chyby

Umožňuje nastaviť, aby sa spúšťanie systému v prípade zistenia upozornení a chýb namiesto zastavenia, zobrazenia výzvy a čakania na vstup používateľa iba pozastavilo. Táto funkcia je užitočná pri vzdialenej správe systému.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Zobraziť upozornenia a chyby – predvolené nastavenie
 • Pri upozorneniach pokračovať ďalej
 • Pri upozorneniach a chybách pokračovať ďalej
POZNÁMKA: Chyby s vážnym vplyvom na chod systémového hardvéru vždy zastavia spúšťanie systému.
Výstrahy USB-C

Umožňuje povoliť alebo zakázať zobrazovanie výstrah spojených s dokom.

Povoliť upozornenia týkajúce sa doku – predvolené nastavenie

Fastboot

Umožňuje nakonfigurovať rýchlosť spúšťacích procesov rozhrania UEFI.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Minimálne
 • Úplne – predvolené nastavenie
 • Automatické
Predĺžený čas testu POST systému BIOS

Umožňuje nakonfigurovať rýchlosť načítania testu POST systému BIOS.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • 0 sekúnd – predvolené nastavenie
 • 5 sekúnd
 • 10 sekúnd
Myš/dotykový panel

Táto možnosť umožňuje nastaviť, ako má systém reagovať na vstupy z myši a dotykového panela.

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Sériová myš
 • Myš cez PS/2
 • Dotykový panel a myš cez PS/2 – predvolené nastavenie

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\