Vostro 5501 Servisní manuál

Spuštění diagnostiky SupportAssist

Kroky

  1. Zapněte počítač.
  2. Během spouštění počítače vyčkejte na zobrazení loga Dell a stiskněte klávesu F12.
  3. Na obrazovce se spouštěcí nabídkou vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika).
  4. Klikněte na šipku v pravém dolním rohu a přejděte na výpis stránek.
    Zobrazí se detekované položky.
  5. Zvolte zařízení z levého clusteru pro diagnostický test v konkrétním zařízení.
  6. V případě jakéhokoli problému se zobrazí chybové kódy.
    Chybový kód a ověřovací číslo si poznamenejte a obraťte se na společnost Dell.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\