Vostro 5501 Servisná príručka

Spustenie diagnostiky nástroja SupportAssist

Kroky

  1. Zapnite počítač.
  2. Keď sa počas spúšťania systému objaví logo Dell, stlačte kláves F12.
  3. Na obrazovke ponuky zavádzania vyberte možnosť Diagnostika.
  4. Kliknite na ikonu šípky v pravom dolnom rohu, čím prejdete na stránku so zoznamom.
    Na stránke uvidíte všetky zariadenia, ktoré boli rozpoznané.
  5. Naľavo vyberte zariadenie, ktoré chcete podrobiť diagnostickému testu.
  6. V prípade problémov sa zobrazia chybové kódy.
    Poznačte si chybový kód a overovacie číslo a obráťte sa na firmu Dell.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\