Vostro 5501 Servicehåndbok

SupportAssist-diagnostikk

Om denne oppgaven

SupportAssist-diagnostikk (tidligere kjent som ePSA-diagnostikk) utfører en fullstendig kontroll av maskinvaren. SupportAssist-diagnostikk er innebygd i BIOS, og startes internt av BIOS. SupportAssist-diagnostikk gir en rekke alternativer for bestemte enheter eller enhetsgrupper. Du kan:
  • Kjøre testene automatisk eller i et interaktivt modus
  • Repetere testene
  • Vise eller lagre testresultatene
  • Kjøre grundige tester for å introdusere flere testalternativer som kan gi mer informasjon om enheten(e) som mislyktes
  • Se statusmeldinger som angir om testene er utført
  • Se feilmeldinger som angir om det ble oppdaget problemer under testen
MERK: Noen av testene er ment for bestemte enheter, og krever brukermedvirkning. Opphold deg alltid foran datamaskinen når du utfører diagnostikktestene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Systemytelseskontroll for SupportAssist før oppstart.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\