Vostro 5501 Servisni priručnik

SupportAssist dijagnostika

Više o ovom zadatku

SupportAssist dijagnostika (ranije poznata kao dijagnostika ePSA) vrši sveobuhvatnu proveru hardvera. SupportAssist dijagnostika je ugrađena u BIOS, a BIOS je pokreće interno. SupportAssist dijagnostika pruža niz opcija za određene uređaje ili grupe uređaja. Omogućava vam sledeće:
  • da pokrenete testove automatski ili u interaktivnom režimu
  • da ponovite testove
  • da prikažete ili sačuvate rezultate testova
  • da prođete kroz testove kako biste uveli dodatne opcije testiranja i obezbedili dodatne informacije o neispravnim uređajima
  • da pregledate statusne poruke koje pružaju informacije o tome da li su testovi uspešno završeni
  • da pregledate poruke o greškama koje pružaju informacije o problemima nastalim tokom testiranja
NAPOMENA: Neki testovi su namenjeni za posebne uređaje i zahtevaju interakciju korisnika. Uvek budite ispred računara za vreme obavljanja dijagnostičkih testova.

Za više informacija, pogledajte članak SupportAssist provera performansi sistema pre pokretanja.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\