Vostro 5501 Servicehåndbok

Systemadministrasjon

Tabell 1. SystemadministrasjonTabellen beskriver alternativene for systemadministrasjon.
Alternativ Beskrivelse
Service-ID

Viser service-ID for datamaskinen.

Gjenstandsmerke

Et gjenstandsmerke er en streng på 64 tegn som brukes av IT-administratoren for å gi en unik identifikasjon av et bestemt system. Når gjenstandsmerket er angitt, kan den ikke endres.

Strømatferd

Brukes til å aktivere eller deaktivere at datamaskinen slås på automatisk når strømadapteren er tilkoblet.

Vekkesignal ved bruk av strøm

Dette alternativet er deaktivert som standard.

Automatisk tid på

Denne innstillingen brukes for at systemet slås på automatisk for definerte dager/klokkeslett.

Alternativene er:
  • Deaktivert– dette alternativet er aktivert som standard
  • Hver dag
  • Ukedager
  • Velg dager

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\