Vostro 5501 Servicehåndbok

Systemets diagnoselamper

Batteristatuslampe

Indikerer strøm- og batteriladestatus

Lyser hvit - Strømadapteren er koblet til, og batteriet er mer enn 5 % ladet.

Gult - Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mindre enn 5 % ladet.

Off (Av)
  • Strømadapteren er koblet til, og batteriet er fulladet.
  • Datamaskinen kjører på batteri, og batteriet er mer enn 5 % ladet.
  • Datamaskinen er i hvilemodus, dvalemodus eller slått av.

Strøm og batteri-statuslampen blinker gult sammen med pipekoder som indikerer feil.

For eksempel, strøm og batteristatuslampen blinker gult to ganger etterfulgt av en pause, og deretter blinker hvitt tre ganger etterfulgt av en pause. Dette 2,3 mønsteret fortsetter til datamaskinen er slått av som indikerer at ingen minne eller RAM er oppdaget.

Følgende tabell viser de forskjellige strøm- og batteri-statuslampemønstre og tilhørende problemer.

Tabell 1. LED-koderLED-koder for komponentproblemer/-feil i produktet.
Lyskoder for diagnostikk Problembeskrivelse
1,1 Feil ved ved oppdaging av TPM
1,2 Uopprettelig feil på SPI-flash
1,3 Kortslutning i hengselkabelen koblet ut OCP1
1,4 Kortslutning i hengselkabelen koblet ut OCP2
1,5 EC kunne ikke programmere I-sikringen
1,6 Generisk oppsamling for avvisninger av gjennomstrømningsfeil i EC-koden
1,7
1,8
1,9
2,1 CPU-feil
2,2 Hovedkortet dekker ødelagt BIOS eller feil på ROM
2,3 Minne/RAM er ikke oppdaget
2,4 Feil på minne/RAM
2,5 Ugyldig minne som er installert
2,6 Feil på tilleggskort/brikkesett
2,7 Feil på LCD – SBIOS-melding
2,8 Feil på LCD – EC-oppdagelse av feil på strømskinne
2,9
3,1 CMOS-batterifeil
3,2 Feil på PCI for videokort/brikke
3,4 Finner gjenopprettingsbilde, men ugyldig
3,5 Feil når EC kjører i strømsekvensering
3,6 Ødelagt flash oppdaget av SBIOS
3,7 Ventende tidsavbrudd på ME for å svare på HECI-melding
3,8
3,9

Indikator for kamerastatus: Angir om kameraet er i bruk.

  • Lyser hvit - kameraet er i bruk.
  • Av - Kameraet er ikke i bruk.

Indikator for Caps Lock-status: Angir om Caps Lock er aktivert eller deaktivert.

  • Lyser hvit - Caps Lock er aktivert.
  • Av – Caps Lock er deaktivert.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\