Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn systemviften

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av systemviften, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette den inn.

Sette inn systemviften

Trinn

  1. Skyv, og sett systemviften på håndleddstøtten og tastaturenheten.
  2. Juster skruehullene på systemviften etter skruehullene på håndleddstøtten og tastaturenheten.
  3. Fest de to (M2x2)-skruene som fester systemviften til håndleddstøtten og tastaturenheten.
  4. Koble systemviftekabelen til hovedkortet.
  5. Før I/O-kabelen under systemviften, og koble den til hovedkortet.
  6. Sett Mylar-dekslet tilbake.

Neste trinn

  1. Sett inn batteriet.
  2. Sett på basedekslet.
  3. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\