Vostro 5501 Servicehåndbok

Ta ut høyttalerne

Forutsetninger

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av basedekslet.
  3. Ta ut batteriet.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av høyttalerne, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å ta de ut.

Ta ut høyttalerne

Trinn

  1. Finn høyttalerne på datamaskinen
  2. Koble høyttalerkabelen fra kontakten på hovedkortet.
  3. Fjern den selvklebende teipen som fester høyttalerkabelen.
  4. Omrute høyttalerkablene fra festeklemmene på datamaskinen.
  5. Løft høyttalerne sammen med kabelen fra håndleddstøtten og tastaturenheten.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\