Vostro 5501 Servicehåndbok

Ta ut hovedkortet

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta av basedekslet.
 3. Ta ut batteriet.
 4. Ta ut SSD-1 (M.2 2280 eller M.2 2230).
 5. Ta ut SSD-2.
 6. Ta ut WLAN-kortet.
 7. Ta ut systemviften
 8. Ta ut varmeavlederen.
 9. Ta ut minnemodulen.
 10. Ta ut skjermenheten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av hovedkortet, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å ta det ut.

Ta ut hovedkortet

Ta ut hovedkortet

Trinn

 1. Fjern tre (M2.5x3.5)-skruene, og løft venstre skjermhengsel.
 2. Løsne tapen som fester I/O-kortkabelen til hovedkortet.
 3. Åpne låsen, og koble I/O-kortkabelen fra hovedkortet.
 4. Koble systemviftekabelen fra hovedkortet.
 5. Åpne låsen, og koble skjermkabelen fra hovedkortet.
 6. Løsne den selvklebende tapen fra kabelen for strøminngangsporten.
 7. Fjern de to (M2x3)-skruene som fester USB Type-C-portbraketten til hovedkortet.
 8. Løft USB Type-C portbraketten.
 9. Koble høyttalerkabelen fra hovedkortet.
 10. Åpne låsen, og koble styreplatekabelen fra hovedkortet.
 11. Åpne låsen, og koble kabelen for tastaturbakgrunnsbelysningen fra hovedkortet.
 12. Åpne låsen, og koble tastaturkabelen fra hovedkortet.
 13. Fjern de to (M2x2)-skruene som fester hovedkortet til håndleddstøtten og tastaturenheten.
 14. Løsne forsiktig portene på hovedkortet fra sporene på håndleddstøtten og tastaturenheten, og løft hovedkortet fra håndleddstøtten og tastaturenheten.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\